Công ty TNHH Hữu Mỹ Hưng là đơn vị chuyên kinh doanh XĂNG DẦU, DẦU MỠ NHỜN tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên cho các khách hàng:

  • Nhà máy công nghiệp;
  • Doanh nghiệp thi công xây dựng;
  • Doanh nghiệp vận tải đường bộ;
  • Doanh nghiệp vận tải đường thuỷ;
  • Đại lý tàu biển.