Tầm nhìn: Là đơn vị Uy tín hàng đầu trong cung ứng Xăng dầu, Dầu nhớt cho khách hàng Công nghiệp, Xây dựng, Vận tải, Tàu biển tại khu vực Miền Trung và Tây nguyên.