Xác định vận tải xăng dầu là phục vụ kinh doanh xăng dầu, giúp chủ động tạo nguồn hàng cho các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty và các Chi nhánh, động thời phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về số lượng, chất lượng, tính chuyên nghiệp.

Các phương tiện của Công ty đều đảm bảo  yêu cầu về kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường và PCCN, bồn được đo lường theo đúng tiêu chuẩn.

Lái xe được tuyển chọn và đào tạo, huấn luyện về chuyên  môn nghiệp vụ: giao nhận hàng hoá, PCCN, BVMT và tác phong phục vụ.

Công ty có đội ngũ quản lý đội ngũ vận tải kinh nghiệm, chuyên nghiệp nhằm kiểm soát toàn bộ số lượng, chất lượng và dịch vụ trong quá trình vận chuyển.

Ngoài ra, Công ty Chúng tôi liên kết với một vài đơn vị vận tải uy tín trên địa bàn để luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lớn của khách hàng.