Bao gồm các nhà máy công nghiệp có sử dụng nhiên liệu Diesel (DO) trên địa bàn để sử dụng cho phương tiện cơ giới nội bộ, máy móc, máy phát điện, … như Thép Dana Ý, TCIE, Nhà máy Xi măng, …